Atom’un Keşfi! Tarih Boyunca Atom Çalışmaları


Geçmişten günümüze kadar atom ile ilgili çalışmalara birçok bilim adamı öncülük etmiştir. Atom Yunancada atomus’tan türetilmiştir. Atomun temelinde üç temel parçacık bulunmaktadır, bunlar; elektron, proton ve nötrondur. Tarih Boyunca Atom Çalışmaları yapan bilim adamları Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Marie Curie gibi bilim adamlarıdır. MÖ 440 Yıllarında atomus sözcüğünü ilk ortaya atan bilim adamı aynı zamanda filozof olan Yunanlı Democritus’dur.

Maddeler taneciklerden oluşmaktadır, bu taneciklerin bilinen en küçük yapıtaşına atom denir. Democritus konuyla ilgili görüşlerini kendisi geliştirmiştir, atomların bir araya gelmesi ile bütün maddelerin oluştuğunu savunmuştur. Maddenin en küçük parçasının da bölünmez olduğunu savunmuştur ayrıca görülmediğini söylemektedir. İngiliz bilim adamı olan Dalton ise maddenin en küçük yapıtaşı olan atomun parçalanmadığını, yok edilemez tanelerden oluştuğunu söylemiştir. Atomun şeklini içi dolu bir küreye benzetmektedir.

Thomson atomun modelini ilk gösteren bilim adamıdır. 1897 yılında elektronu keşfetmiştir. Thomson atomun modelini üzümlü keke ve karpuza benzetmektedir ayrıca diğer bilim adamları gibi şeklinin küre olduğunu söylemektedir. Atomların negatif ve pozitif elektronlardan meydana geldiğini belirtmektedir. Atomun çekirdekleri etrafında dolaştığını söyleyen bilim adamı Rutherford çekirdeğin etrafında dolaştığını da ispatlamıştır.

Rutherford elektronların ve protonların sayılarının birbirlerini eşit olduğunu söylemiştir. Pozitif yüklü parçacığın proton olduğunu iddia etmiştir. 1932 yılında ise Chadwick nötronu bulmuştur. Niels Bohr ise elektronların belirli bir uzaklıkta olduğunu ve rastgele dolanmadığını ileri sürmüştür. Bohr atom modeline göre elektronlar yuvarlak bir çekirdeğin etrafında çemberler çizerek dolaşmaktadır.

Konuyla ilgili son çalışmaları ise Marie Curie gerçekleşmiştir. Marie Curie atomun parçalanabileceğini keşfetmiştir. Marie Curie Uluslararası alanda Atom Ağırlıkları Komitesi üyesi olarak seçilen ilk kadın bilim insanıdır. Radyoaktiflik konusunda ilk çalışmaları gerçekleştiren Marie Curie bu alanda seçkin bir bilim insanıdır.

Kuantum Fiziği ve Atom

kuantum atom teorisi, kuantum atom fiziği
Kuantum Fiziği ve Atom

Atom ile ilgili çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir. 19. Yüzyılın sonlarında kuantum fiziğinin ortaya çıkışıyla beraber araştırmalar da ayrı bir boyut kazanmıştır. Kuantum Fiziğinde atomun yapısını açıklayan teori; Kuantum Atom Teorisidir. Fiziğin daha da ilerlemesi sonucu günümüzde atomaltı parçacıklar keşfedilmiştir, bu durum bambaşka kapılar açmış ve yeni teknolojilerin gelişmesine önayak olmuştur.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Atom’un Keşfi! Tarih Boyunca Atom Çalışmaları

log in

Become a part of our community!

Captcha!

reset password

Back to
log in