Einstein’i herkes tanır peki Einstein neden tanınır?


Einstein neden tanınır? Einstein en çok bilinen, tüm dünyada meşhur olan bir bilim adamıdır, ama çoğu kimse onun tam olarak ne yaptığını bilmez. Herkes onu tanır ama çok az kişi neden tanındığını bilir, artık Aynştayn’ı neden tanıdığımızı öğrenme vakti.

Einstein Kimdir?

Albert Einstein, 1879 – 1955 yılları arasında dünyada ikamet etmiştir. Yahudi asıllı Alman teorik fizikçidir. Ve bilim adamıdır. 1921 yılında Nobel Fizik ödülüne layık görülmüştür. Albert yüksek eğitimini İsviçre ‘de tamamlamış olmasına karşın üniversitede iş bulmakta zorluklar yaşamıştır. Bu yüzden geçici olarak özel bir kurumda müfettişlik yapmıştır. Bu kurumda elektromanyetik cihazlar için patent protokolü başvurularını incelemiştir. Bu kurumda çalışırken zamanını elektrik sinyallerinin aktarımı ile ilgili soruların cevaplarını bulmak için harcamıştır. Araştırmalarının sonucunda vardığı iki soru üzerinde duruyordu bu soruların cevapları da onu ışık ile zaman uzay ve zamanın ilişkisindeki cevaplara götürmüştü.

Yaşadığı şehirde tanıdığı bilim adamı arkadaşları ile kurduğu The Olimpia Academy de belirli aralıklar ile buluşup felsefe ve bilim üzerine tartışmalarda bulunuyorlardı.

1909 ‘da müfettiş olduğu ofisindeki işinden ayrılmış ve Zürih Üniversitesi’nde kuramsal fizik profesörü olmuştur.

Einstein’ın En Önemli Buluşu

Einstein Ne Bulmuştu sorunuzun cevabı Özel Görelilik kuramıdır. Özel Görelilik 19. Yüzyılın sonlarında ışık hızının ses olaylarının tersine referans sistemine uygun olmadığını teorilerce kanıtlanmıştı. Yaşadığı dönemde sesin hava aracılığı ile yayıldığı gibi ışığında esir denen gizemli bir ortamda yayıldığı düşünülüyordu.

aynştayn'ın tanınma sebebi, albert einstein kim
Einstein ne bulmuştur?

Einstein’ın İki İlkesi

Einstein ise bu görüşlerin aksine ışığın hızı sabit ve yayılması için denildiği gibi esir denen ortama gerek olmadığını; zamanın ve hareketin bağıntılı olaylar olduğunu düşünüyordu. Çalışmalarına sonuç verirken iki ilkeyi gözden kaçırmadı. Bunlar:

  • Görelilik İlkesi, tüm gözlemciler sabit bir hız ile hareket ederse bunun hesabı herkes için aynıdır.
  • Işığın hızı tüm gözlemciler için her koşulda c’dir.

Einstein vardığı sonuç ile oluşturduğu kuramda sabit hızlar ile hareket eden iki gözlemcinin matematik formülü ile elde edilen hesap ile aynı olayı gözlemleyenlere göre zamanı ve yeri belirlenebiliyor idi. Bu kuram Newton ‘un “ mutlak zaman “ fikrini yerle bir ediyordu. E = mc2 düşüncesi buradan çıkar. Bu kuramdan yola çıkarak yeni veriler ekleyerek genel görelilik kuramını da oluşturmuştur. Bu kuramında en önemli verisi birbirine göre ivmeli hareket eden cisimlerdi.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Einstein’i herkes tanır peki Einstein neden tanınır?

log in

Become a part of our community!

Captcha!

reset password

Back to
log in