Fizik bilimi nedir, fizikçi ne iş yapar?


Geçmişten Günümüze Fizik bilimi

Fizik kısa ve net şekilde açıklanmak istenirse, maddeyi uzay-zaman çizelgesi kapsamında maddenin öz enerji ve kuvvetini de kapsamak üzere bu kapsamı bütün olarak inceleyen bilim dalıdır. Fizik, evren hakkında merak edilen her şeyi bilim doğrultusunda açıklamak için yapılan analizler bütünüdür. Fiziğin kapsama alanı çok geniş olduğundan, ayrıca matematiksel fizik ve kuantum kimyasına da dahil olduğundan sınırlarını belirlemek oldukça güçtür.

Fizik, Günümüz Teknolojisinin Yegâne Temeli

Fizik kendi içinde alanlara ayrıldığı gibi diğer disiplinleri etkilemesi, oluşturması ve geliştirmesi bakımından da etkilidir. Ayrıca fizik neyi inceler sorusu kapsamında, teorik alandan pratiğe kadar olan uzun yolda fiziğin vazgeçilmez bir alan hâkimiyeti mevcuttur. Örneğin elektromanyetik alanlar teorisi ve nükleer fizik denildiğinde bu alanın somut sonucu olan televizyon, bilgisayar, cep telefonları, tüm elektrikli ev eşyaları, nükleer enerji santralleri gibi birçok hayatımızı şekillendiren ve vazgeçilmez önemde olan olguların temelinde fizik yatmaktadır. Bununla beraber termodinamik’teki çığır açan yenilikler doğrudan ve dolaylı olarak her an kullandığımız tüm taşıtların motorlarında gelişmeler sağlamıştır.

Fizik Bilimi Neyi, Nasıl İnceler?

Fizik neyi inceler? Fizik, soyut herhangi bir teorinin ya da teori öncesi süreçlerin doğruluğu bilimsel metotlarla inceler. Öncelikle teorik olarak matematik ve diğer soyut çözüm yolları yardımı sonucunda elde edilen veriler bir sonraki aşamada somut olarak bilimsel şartlar altında laboratuvar kapsamında incelenir. Deney sonuçlarının teorik sonuçlar ile uyuşması halinde veriler doğruluğunu kanıtlamış olur. Bu açıdan fiziğin temel inceleme alanı atomlardan bileşiklere kadar ve daha birçok formdaki maddelerin tümünün analizidir.

fizik bilimi ve fizikçi, fizikçi kime denir
Fizikçi kimdir

Fizikçi Kime Denir, Fizikçi Ne İş Yapar?

Fizikçi kime denir sorunuzun cevabı olarak; herhangi bir teori öncesi doğruluk kavramı ya da teori aşamasındaki soyut, matematiksel ve diğer somut olmayan bilim dalları yardımı ile elde edilen teorik bilgi verileri sonuçlarını, bir sonraki aşama dahilinde bilimsel gerçeklere ulaşmak için laboratuvar şartlarında gerçekleştiren ve teorik-pratik sonuç dengesini ve uyumunu analiz eden kişilere fizikçi denir. Fizikçiler tüm teorik irdeleme, sorgulama ve deneysel sonuçlandırma basamaklarını bilimsel doğrular çerçevesinde gerçekleştirme işini yapar.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fizik bilimi nedir, fizikçi ne iş yapar?

log in

Become a part of our community!

Captcha!

reset password

Back to
log in