Eski Mısır ve Hiyeroglif Yazısının Özellikleri


Mısır tarihin en büyük ve en eski medeniyetinin doğduğu yerdir. Bu yazımızda yaklaşık 5000 yıl önce piramitleri inşa edebilen bu medeniyetin kullandığı Hiyeroglif Yazısının Özellikleri nedir inceleyeceğiz.

Hiyeroglif yazı yani mısır yazısı olarak bilinen bu yazı türü oldukça ilgi çekici ve farklı bir tarihçeye sahiptir. Mısır medeniyeti Mezopotamya bölgesinde kurdukları, tarihin en eski, organize ve iler sosyal devletlerinden biri olarak bilinmektedir. M.Ö. 3000 yıllarında yazıyı bularak kullanmaları yanında Nil nehrinden faydalanma şekilleri ve doğal yapılarla saldırılara karşı savunma sistemleri ile oldukça önemli bir medeniyet olmuşlardır.

Hiyeroglif Yazısının Özellikleri

Bu kadar medeni ve döneme göre ileri düzenleri, güçlerine rağmen firavun yönteminin geçerli olmasından ötürü helak olmuşlardır. Bu derin ve önemli medeniyetin günümüze kadar bilgilerin taşınmasına sebep olan en önemli olgu hiç şüphesiz hiyeroglif yazı olarak bilinen yazılar ve yapıtlardır. Mısırın dili hiyeroglifti ve çağlar süresince dil kendini korudu. Ancak mısır yazısı M.S. 2. Yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasının etkisiyle etkisini kaybetmeye başladı. Dini açıdan zayıflayan Mısır kültürü dil açısından da gerilemiş ve hiyeroglifin kullanımı bitme noktasına gelmiştir. Hiyeroglif yazısı ile yazıldığı bilinen son yazı M.S. 394 yılına aittir. Bu tarihten sonra Mısır dili artık unutulmuştur. Yazıda gizemli ve üstün bir teknik kullanılmaktaydı. Çözülmesi için ipuçlarına ihtiyaç vardı.

Hiyeroglif yazısını kim çözdü

hiyeroglif yazısı nedir, eski mısır yazısı nedir
Hiyeroglif Yazısını kim çözdü

Eski mısır hiyeroglif yazı M.Ö. 196 tarihine ait bir kitabenin, 1799 yılında bulunmasıyla çözülmüştür. Yazıyı çözme konusunda en önemli araştırmaları fransız bilim adamı Jean-François Champollion yapmıştır. Çözülmesinin nedeni bulunan kitabenin üç farklı dilde yazılmış olmasıdır. Bunlar demotik, hiyeroglif ve yunanca dilleridir. Yunanca metin yardımıyla eski mısır yazısı çözülmüştür. Hayvanlar, şifreler, çizgiler, işaretler, silahlar vs. birçok simge kullanılmıştı. Bunların tahtalar, taşlar ve birçok alet üzerinde bulunduğu biliniyordu. Mezar taşlarında ve tapınaklarda ise sayıları daha fazladır. 700’den fazla işaretten oluşurdu ve özel bir sesi temsil eden özel nesneler sayesinde dil haline gelmişti. Şekillerin yönlerine göre okuma biçimi değişirdi. Şöyle ki insan veya hayvanların yüzü sola dönükse soldan, sağa dönükse sağdan okunan bir dildir.

Hiyeroglif yazı ve Papirüs

Papirüs denilen özel sazlardan yapılan kağıtlara yazılırdı. Yazılırken mürekkep ve fırçalar kullanılırdı. Çömlek parçaları üzerlerinde de yazıları görebilirsiniz. Çok karmaşık olan bu dili yazabilenler devletin en önemli yerlerinde görev alan saygın kişilerdi.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eski Mısır ve Hiyeroglif Yazısının Özellikleri

log in

Become a part of our community!

Captcha!

reset password

Back to
log in