Bir Yıldızın Doğumu nasıl gerçekleşir? Yıldızların Doğuşu


Yıldızlar gaz ve toz bulutsularından meydana gelir. Yıldızların Doğuşu Hakkında bu kütlesel gaz ve toz bulutları yoğunlaşarak, gaz toplarına dönüşmektedir. Kütle çekim kuvveti ile bir araya gelen gaz topları, yıldızları oluşturmaktadır. Bu oluşum aşamasında, kütle içindeki maddeler parlaklık ve renk bakımından değişimler göstermektedir. Oluşan tüm yıldızlar, nükleer füzyona dayanmaktadır.

Yıldızların Üremesi

Yıldızlar, kozmik üreme alanlarında çoğalmaktadırlar. Kozmik üreme alanları, hidrojen gazlarından oluşmaktadır. Örneğin; Orion Nebulası, yayvan bir nebula içinde oluşmuş ve parçalı örtü halindeki kırmızımsı görünümü taşımaktadır. Yıldızların oluştuğu bölgelerdeki toz, yıldızlardan gelen ışığı emerek geçişi önler. Bir nebuladaki kütle yeterli yapıya ulaşmış ise, kendi ağırlığı içerisinde zamanla çöküş yaşayacaktır. Daha sonra, tekli bulutlara ayrılacak ve sıkışarak gaz toplarına dönüşecektir. Bu gaz oluşumu, tekil yıldızlara ya da yıldız sistemlerine dönüşmektedir.

Nükleer Füzyon ile Oluşan Tepkime

Yıldızların sahip olduğu gazın, sıcaklığının artışı ve yıldızın oluşması sırasında atomların çarpışarak elektron koparışı’dır. Nükleer füzyonda, plazma sıcaklığı 10 milyon santigrat dereceyi geçmektedir. Bu yolla, hidrojen ve atom çekirdekleri kaynaşıp, helyum çekirdeklerine dönüşmektedir. Bu işlem, yüksek miktarda enerji açığa çıkmasına sebep olur ve yıldızın ışın saçmasına yol açar.

Yıldızlar, çok uzun süreler boyunca ışın saçabilmektedir. Güneş, aynı şekilde ışın saçan bir yıldız çeşidi olduğu için, 10 milyar yıldır ışın saçmaktadır. Yüksek bir kütleye sahiptir fakat enerji kaynağı o kadar büyüktür ki uzun süreler boyunca ışın saçabilmektedir. Kısaca; yıldızlar, sıcak ve parlak gaz topları anlamına gelmektedir.

Işıldamayı sağlayan, helyum çekirdekleri ve oluşturdukları enerjiye bağlı radyasyondur. Bilinen kimyasal elementler, tamamen yıldızlara bağlı olarak üretilmektedir. Tüm Güneş Sisteminin ana yıldızı konumunda olan Güneş, en devasa enerjiye sahip olan yıldızdır. Sahip olduğu bu enerji, fotosentez, hava durumları gibi çeşitli oluşumları etkilemesini sağlamaktadır.

Comments 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Yıldızın Doğumu nasıl gerçekleşir? Yıldızların Doğuşu

log in

Become a part of our community!

Captcha!

reset password

Back to
log in